Xin Chào, Tôi là

Chi :-)

Thật tuyệt được gặp bạn tại đây!

This is the place where I share my thoughts, my passion in writing and my journey through Harvard as an admitted bachelor degree student.

Đây là nơi mà tôi chia sẻ suy nghĩ của mình, niềm đam mê viết và hành trình của tôi thông qua Harvard như một sinh viên đại học được nhận bằng cử nhân.

Hãy nhớ rằng, cơn bão là một cơ hội tốt cho cây thông và cây bách để thể hiện sức mạnh của họ và sự ổn định của họ.

Remember, the storm is a good opportunity for the pine and the cypress to show their strength and their stability.

– Hồ Chí Minh –

 

Scroll to Top